Breve mellem Agnes Slott-Møller og Marie Krøyer 1885-1937

Breve mellem Agnes Slott-Møller og Marie Krøyer 1885-1937
Breve mellem Agnes Slott-Møller og Marie Krøyer 1885-1937

Af Lise Svanholm

Udgivet år: 1991
ISBN: 87-01-18530-6
Antal Sider: 297
Title: Agnes og Marie. Breve mellem Agnes Slott-Møller og Marie Krøyer 1885-1937
Forfatter: Lise Svanholm
Antal sider: 297 sider. Illustreret
Forlag: Gyldendal

Beskrivelse
297 sider. Orig. heftet med illustreret omslag m. sideflaps. Illustr. s/h og farver.

Samling Kvindehistorie (HRN) Brevvekslingen har tidl. været benyttet som baggrundsmateriale i behandlinger af periodens kunst- og kvindehistorie – og det er meget glædeligt, at den nu udgives i omtrent fuldstændig form (undtaget er korte billetter og ‘næsten enslydende jeremiader’ fra Marie i 30’erne).

Det er to fascinerende kvindeskæbner og -psyker, man her møder. Marie oplevede jo et svimlende fald fra den feterede model i bl.a. Krøyers elskede Skagensbilleder til glemsel og ensomhed i Sverige. Hun fik aldrig styr på sin egen kunstneriske karriere, begrædeligt, når man (også gengivet her) seranslagene til det fremragende.

Hun var den svage part i venskabet med den viljestærke Agnes, men hun kunne alligevel stille op for sin veninde, når hun var i økonomisk nød. Og økonomien er centrali mange af disse breve, trods rimelig succes havde ægteparret Slott-Møller (også) finansielle kvaler. Men også Agnes havde sit at slås med, kun tøvende kunstnerisk anerkendelse, en datters død (brevet om barnets død er dybt gribende).

Bogen er central for alle, der interesserer sig for kunst- og kvindekamp og et nuanceret udsagn om myterne omkring Skagenskunstnerne, og begge kvinder er så gode brevskrivere, at bogen også bliver et rigt menneskeligt dokument: informerende og engagerende bog, rimeligt forsynet med udg.s korte forord, personalhistoriske oplysninger etc.

Ikke rigt men velillustreret med farvegengivelser af malerier, med skitser, fotos o.lign