Tidslinje

Marie Krøyers liv

Marie Triepke debuterede på Charlottenborgs Forårsudstilling i 1888. Hun giftede sig i 1889 som 22-årig med P.S. Krøyer. Hun var aktiv i bestræbelserne på at skaffe kvinderne deres egen afdeling på Kunstakademiet i København. Hun studerede kunst i Paris hos Gustave Courtois og hos Pierre Puvis de Chavannes og kastede sig også her over studiet af indretningsarkitektur.

Hun fortsatte med at male et tiår efter ægteskabet med Krøyer. Efter 1900 blev hendes kunstneriske virke begrænset til kunsthåndværk, få akvareller og enkelte tegninger. 1902 møder Marie den svenske komponist Hugo Alfvén med hvem hun får datteren Margita. I 1940 dør Marie i Stockholm.

1867

Født 11. juni på Frederiksberg i København af tyske forældre.

1883-84

Marie sidder som model i nærved et havlt år hos den østrigske maler Bertha Wegmann til et portræt, der blev malet i Tivolis have.

1883-85

Elev på Bertha Wegmanns tegne- og malerskole. Ikke før i 1888 kunne kvinder blive optaget på Kunstakademiet i København, men dette var Marie faktisk med til at gøre muligt, da hun sammen i 1885 dannede en gruppe kendt som ‘Den lille malerskole’, der bestod af nogle unge piger, som gerne ville være kunstnere.

1885

I 1885 købte Krøyer sit første fotografiapparat. Det var kort efter kameraet var blevet opfundet. Nogle af de fotografier Krøyer tog findes endnu, hvoraf mange er af Marie.

1887

Første gang i Skagen

1888

Debuterer på Charlottenborgs Forårsudstilling.

1888-89

Marie rejser sammen med Anna Ancher til Paris, for at få malerundervisning.

Fra december 88 til sommeren 89 modtager hun undervisning på private kunstskoler for kvinder.

Møder P.S. Krøyer. De bliver forelsket og forlovet. De gifter sig 23. juli 1889 i Augsburg hos svigerforældrene i Tyskland på Krøyers fødselsdag. Bryllups- og studierejse gik til Italien og varede i over to år. Hvedebrødsdagene tilbringes i Stenbjerg i det nordvestlige Jylland. I slutningen af oktober rejser parret til det sydlige Tyskland og derefter videre til det nordlige Italien. Tilbringer julen i Rom.

1890

Marie og Krøyer rejser rundt i Italien. Opholder sig to måneder i Napoli, da Marie får diagnosen tyfus. I maj ankommer parret til Ravello, hvor de sammen maler Dobbeltportræt af Marie og P.S. Krøyer.

1891

Vender tilbage til Danmark i februar måned. Ægteparret Krøyer er medstifter af Den frie Udstilling i København. Marie deltager på udstillingen med et maler og en tegning. Ankommer til Skagen i juni. Krøyer maler Maries portræt til portrætfrisen i Brøndums spisesal. Flytter ind i Madam Bendsens gård i Vesterbry, Skagen.

1893
Kvinder får fuld adgang til Kunstakademiet.

1894

Bosætter sig i Skagen sammen med P.S. Krøyer for første gang. Ægteparret overtog et hus i Skagen Plantage, som blev døbt Krøyers Hus.

1895

Efter en problemfyldt graviditet fødes datteren Vibeke Krøyer den 5. januar i København. Den gamle byfogedbolig i Skagen Plantage indrettes til bolig for familien Krøyer. Ulrik Plesner er arkitekt og Marie står for indretningen.

1897

Arbejder med at indrette huset i Bergensgade 10 i København. Huset er tegnet af Plesner, men Marie forestår dewt meste af indretningen og disponeringen af rummene.

1900

P.S. Krøyer indlægges første gang på Middelfart Sindsygeanstalt. Krøyer var indlagt med psykiske problemer, som kunne skyldes en kviksølvforgiftning, som Krøyer havde pådraget sig under behandling af syfilis. Han var i perioder indlagt på Middelfart Sindssygehospital.

1902

På en rekreationsrejse til Sicilien møder Marie for første gang den svenske komponist Hugo Alfvén. De forelsker sig i hinanden, og Marie rejser til Paris for at mødes med Krøyer og begære skilsmisse. Krøyer nægter at lade sig skille.

1903

Marie rejser til Italien for at mødes med Hugo Alfvén. I november indlægges Krøyer igen i Middelfart. Alfvén komponerer Midsommervaka, mens han opholder sig i Skagen

1904

Familien Krøyer fejrer jul i Skagen sammen med Hugo Alfvén.

1905

Marie Krøyer føder i november hendes og Hugo Alfvéns datter Margita. Krøyer-parret bliver separeret, og Krøyer tildeles forældremyndigheden over Vibeke.

Hun forlader Skagen og efterlade Vibeke i Krøyers og barnepigens varetægt.

Huset i Bergensgade bliver solgt.

1909

P.S. Krøyer dør den 21. november 1909 i Skagen 58 år gammel. Han blev begravet på Skagen kirkegård.

1909-11

Alfvéngården i Tällberg opføres efter Maries tegninger. Gården ligger på en skråning med udsigt over Siljansøen.

1912

Marie bliver gift med Hugo Alfvén

1928

Hugo Alfvén søgte Marie om skilsmisse, hvilket hun afslog, da hun ville have deres hjem Alfvénsgaarde, som hun fik ved skilsmissen i 1936.

1936

Hugo Alfvén og Marie skilles formelt, efter flere års stridigheder og levet adskilt i mange år. Marie flytter til Stockholm.

1940

Marie Krøyer dør i Stockholm den 25. maj 72 år gammmel. Stedes i første omgang til hvile der.

1960

Alfvén dør og begraves på Leksand Kirkegård.

1962

Margita dør den 11 marts, 57 år gammel.

1967

Den 11. juni 1967 – på 100-årsdagen for Marie Krøyers fødsel – fik Vibeke Krøyer foranlediget, at Marie Krøyers og datteren Margita Alfvéns urner blev begravet i samme gravsted på kirkegården i Leksand. I dette gravsted blev også Vibeke Krøyers urne gravsat ved hendes død i 1985.

1985

Vibeke dør, 90 år gammel, og begraves ved siden af sin mor og halvsøster.

2002

Marie blev først længe efter hendes død en “kendt kunstner” og så sent som i 2002 kom et større antal tegninger og olieskitser til offentlighedens kendskab.